Apie Mus

Rotary klubo “Dipolis” pavadinimu siekiama išreikšti dviejų Lietuvos kultūrinių, dvasinių bei ekonominių centrų – Vilniaus ir Kauno – bendrus siekius, kuriuos stengiamės įgyvendinti per Rotary klubo (RK) „Dipolis“ veiklą. Mūsų sąmonėje ir žodyne „dipolis“ – tai dvi galios, kurių suvienytas jėgas galima panaudoti kilniems tikslams. RK „Dipolis“ vienija dvi Lietuvos sostines – du svarbius šalies polius.

RK „Dipolis“ idėja yra suvienyti RK “Dipolio” narių ir jaunosios, perspektyviosios kartos energiją bendram tikslui, kuris iš esmės yra apjungti savo turimus žmogiškuosius resursus, dalintis sukaupta tiek verslo patirtimi, tiek gyvenimiškomis žiniomis ir galimybėmis kartu kelti Lietuvos gerbūvį. Dviejų sostinių bendrumo idėja ir paskatino susivienyti verslias, iniciatyvias, socialiai aktyvias Vilniaus ir Kauno asmenybes.

Klubas bendrauja su kitais Lietuvos Rotary klubais, ypač Vilniaus ir Kauno. Oficialus RK „Dipolio” krikštatėvis – Danijos Rotary klubas „Syd Fyn”. Taip pat nuolatiniai mūsų partneriai – Lietuvos „Rotaract” klubai, iš kurių į „Dipolio” klubą jau yra atėjęs ne vienas narys.

Bendradarbiaujame su Kauno ir Vilniaus savivaldybėmis, įvairiomis verslininkų, jaunimo organizacijomis, įvairiais tarptautiniais klubais ir organizacijomis.

Rotary klubo „Dipolis“ vizija – būti aktyviu besiformuojančio Vilniaus-Kauno dvimiesčio bendruomenės nariu bei aktyviai dalyvauti šio regiono, kuriame gyvename ir dirbame, visuomeninėje veikloje. Mes siekiame, kad kuo mažiau žmonių Lietuvoje jaustųsi socialiai nesaugūs ar netgi atstumti, ir manome, kad ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama aktyvaus ir perspektyvaus jaunimo integracijai į visuomeninį gyvenimą.

Mūsų misija – dirbti su gabiais, perspektyviais, tikslo siekiančiais Lietuvos jaunosios kartos atstovais. Duodame jiems ne žuvį, o meškeres – suteikiame kuo daugiau galimybių.

Mūsų misija – kurti gerovę Lietuvoje per jaunimą, švietimą ir kultūrą.

Siekiame sujungti dviejų sostinių vykdomus bendrus projektus ir įkvėpti jiems gyvybės, kad jie vyktų kuo sklandžiau ir taptų pavyzdžiu, jog bendrumo idėja gali atnešti pačių geriausių rezultatų.

Siekiame teisingai ugdyti Vilniaus ir Kauno akademinę bendruomenę, ypač mokyklų absolventus bei aukštųjų mokyklų auklėtinius, įkvėpti jiems pasitikėjimo savimi, mokyti juos stebėti ir vertinti gyvenimą savarankišku, kritišku, vertinančiu žvilgsniu. Tokie jauni žmonės ateityje taps pačiais naudingiausiais visuomenės nariais.

Kaip RK „Dipolis“ vykdo savo misiją?

Klubo nariai daug dirba ir padeda perspektyviausiems moksleiviams bei aukštųjų mokyklų studentams. Rengiami įvairūs mokymai – tokie, kaip mokyklų projektas „Pozityvus mąstymas“. Jau ne vienerius metus organizuojama ir Rotary Lyderystės mokyla, skirta aukštųjų mokyklų studentams. Klubas savo globotiniams teikia visapusišką paramą, dalyvauja jų renginiuose, kviečiasi į savuosius. Klubo nariai savo pavyzdžiu įrodo, kad bendradarbiavimas, atvirumas ir draugiški ryšiai gali atnešti visuomenei didžiulės kultūrinės, intelektinės ir dvasinės naudos.

Rotary klubo “Dipolis” pavadinimu siekiama išreikšti dviejų Lietuvos kultūrinių, dvasinių bei ekonominių centrų – Vilniaus ir Kauno – bendrus siekius, kuriuos stengiamės įgyvendinti per Rotary klubo (RK) „Dipolis“ veiklą. Mūsų sąmonėje ir žodyne „dipolis“ – tai dvi galios, kurių suvienytas jėgas galima panaudoti kilniems tikslams. RK „Dipolis“ vienija dvi Lietuvos sostines – du svarbius šalies polius.

Dviejuose didžiausiuose šalies miestuose gyvena ir dirba daug jaunų ir energingų žmonių, kurių suvienytos iniciatyvos gali suartinti laikinąją sostinę su tikrąja. Todėl RK “Dipolis” idėja yra suvienyti klubo narių ir jaunosios, perspektyviosios kartos energiją bendram tikslui, kuris iš esmės yra apjungti savo turimus žmogiškuosius resursus, dalintis sukaupta kiek verslo patirtimi, tiek gyvenimiškomis žiniomis ir galimybėmis kartu kelti Lietuvos gerbūvį. Dviejų sostinių bendrumo idėja ir paskatino susivienyti verslias, iniciatyvias, socialiai aktyvias Vilniaus ir Kauno asmenybes.

Klubas siekia, kad Vilnius ir Kaunas taptų ryškiausiai spindinčiais Europos miestais, simbolizuojančiais dvimiesčio bendruomenės draugišką sambūvį.