Dipolio rekolekcijos – kelionė į save

Nuo penktadienio pavakario iki sekmadienio vidurdienio už šių namų durų atsiriboję nuo kasdienybės, broliai lydimi dvasinio mokytojo (Kunigo Kęstučio Dvarecko) leidosi kelionėn į save. Šių metų rekolekcijų tema – Priklausomybės.

Turėjome susikaupimo vakarienes, gilius dvasingus pokalbius, vidines meditacijas, rytinį krosą/mankštą, talką Pažaislio sode, o kelionę į save savaitgalį ramiai užbaigėme Šv. Mišiomis – Pažaislio bažnyčioje.

Susiję įrašai