Rotary klubas Dipolis vykdo „BE STRESO II“ projektą

Rotary Klubas Dipolis apsijungiant komandoje su Dainavos Poliklinikos Jaunimo Centro profesionalais nusprendė suvienyti žinias ir kompetencijas prisidedant prie Kauno strateginio plano ,,Kokybiškos ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos“, o tuo, kartu prie visos Lietuvos visuomenės sveikatos stiprinimo srities prioriteto.

Rugsėjo mėnuo buvo turtingas ir turiningas renginiais Kauno ugdymo įstaigose: 2 kart susitikome Kauno „Varpo“ gimnazijoje, rinkomės Kauno „Vyturio“ gimnazijoje, gausiai dalyvavome Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje ir mėnesį uždarėme Kauno informacinių technologijų mokykloje. Pabendravome su gausiu jaunatvišku mokinių būriu, pasiekiant 270 asmenų auditoriją.

BE STRESO II – tai didžiausias projektas Kaune 2017 metais stiprinant emocinį atsparumą. Pagal 2015-2016 m. Visuomenės sveikatos biuro atliktą Kauno miesto bendrojo lavinimo moksleivių sveikatos duomenų analizę paaiškėjo, kad 14 proc. vyresniųjų klasių moksleivių nuolat susiduria su nervų sistemos ligomis ir jų sąlygotais psichosomatiniais sutrikimais.

Spalio mėnesį laukite mūsų net 7 ugdymo įstaigose – Kauno Rokų gimnazijoje, Kauno A. Smetonos gimnazijoje, Kauno Aušros gimnazijoje, Kauno Saulės gimnazijoje, Kauno Dailės gimnazijoje, VDU Rasos gimnazijoje ir Kauno Dailės gimnazijoje. Nekantraujame susitikti akis į akį.

„BE STRESO II“ projekto tikslas – prisidėti prie visuomenės sveikatos stiprinimo, teikiant prevencines, psichologinį atsparumą didinančias šviečiamojo, konsultacinio ir motyvuojančio pobūdžio paslaugas Kauno miesto 10-12 klasių moksleiviams. Programos komanda tęsia savo darbą ir laukia bendruomenės narių pasijungimo.

Projekto apimtyse vykdoma keletas veiklų, kurios apsijungia ir viena kitą papildo. Jų įvairovė parodys skirtingą poveikį ir tuo remiantis mieste bus galima koncentruotis į labiausiai paveikias metodikas: 1. DISKUSINIAI PATYRIMINIAI RENGINIAI MOKYKLOSE 2. PRAKTINĖS VEIKLOS SEMINARAI 4. INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS 5. PREVENCINIO FILMUKO/ METODINĖS PRIEMONĖS KŪRIMAS 6. RENGINYS-AKCIJA „BŪK TUO POKYČIU, KURĮ NORI MATYTI PASAULYJE“

Projekto veiklas stebėkite FB socialiniame tinkle „Be streso“: https://www.facebook.com/bestresoII/, projekto partnerių: „http://www.jaunimocentras.eu/“ ir dalyvaujančių mokyklų interneto svetainėse.

Jus kaip aktyvius bendruomenės narius skatiname jungtis ir prisidėti prie įgyvendinamo projekto.

RK “DIPOLIS” RSV komitetas www.dipolis.eu

Susiję įrašai